จำหน่ายไก่งวง

31/01/2017 16:42:43 - หนองไผ่ - เพชรบูรณ์
  • จำหน่ายไก่งวง- รูปที่ 1
จำหน่ายไก่งวง- รูปย่อที่ 1
รายละเอียด
จำหน่ายไก่งวง
พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์
ไข่เชื้อ
ลูกไก่
ไก่รุ่น
ไก่งวงขุนเนื้อ
ไก่งวงชำแหละ