แนวข้อสอบ หนังสือติวสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ครูคืนถิ่น] ปี 2561

24/12/2017 09:29:48 - เมืองขอนแก่น - ขอนแก่น
  • แนวข้อสอบ หนังสือติวสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ครูคืนถิ่น] ปี 2561- รูปที่ 1
แนวข้อสอบ หนังสือติวสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ครูคืนถิ่น] ปี 2561- รูปย่อที่ 1
รายละเอียด
รายละเอียดเนื้อหา
- ความหมายของ “ครู”
- จิตวิญญาณความเป็นครู
- หลักการสอนที่ดี
- ความสามารถในการใช้ภาษา
- เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
- การเขียนความเรียง
- ศาสตร์พระราชา
- ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข
- มาตรฐานวิชาชีพครู
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)
- การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)
- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
- ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ
- สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560
- เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

สอบถามสั่งซื้อหนังสือ
แอด LIND ID : @sheetstore
TEL.086-6321843

สแกน QR CODE
<img src="http://fw.lnwfile.com/_/fw/_raw/0c/23/b3.png" alt="แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ">

การสั่งซื้อ

*** E-BOOK ราคาเดียว 395 บาท ทุกเล่ม
*** หนังสือ ราคาเดียว 585 บาททุกเล่ม ส่งฟรี
*** หนังสือ เก็บเงินปลายทาง 605 บาททุกเล่ม

เลือกซื้อหนังสือเพิ่มเติม
<a href="" title="http://www.tutorbookstore.com" title="แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ">http://www.tutorbookstore.com</a>