ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!

14/12/2017 11:53:04 - เมืองอุบลราชธานี - อุบลราชธานี
  • ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปที่ 1
  • ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปที่ 2
  • ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปที่ 3
  • ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปที่ 4
  • ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปที่ 5
ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปย่อที่ 1 ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปย่อที่ 2 ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปย่อที่ 3 ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปย่อที่ 4 ทัวร์ลาวใต้ ไปกลับ 1 วัน แพ็คเกจเที่ยวปากเซวันเดียวที่ไม่ควรพลาด คุ้มชัวร์!!- รูปย่อที่ 5
รายละเอียด
เที่ยวลาวใต้ ไป-กลับ 1 วัน เริ่มจาก อุบลราชธานี

ตาดเยือง – ตาดฟาน – ตาดผาส้วม – วัดสิรินธรวราราม

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087-6487368, 086-5883442 (ยุทธ)
คลิกดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.tourlaospakse.com


อัตรานี้รวม
- รถตู้ TOYOTA COMMUTER VIP ตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน ( 1 มื้อ)
- น้ำดื่มและผ้าเย็นระหว่างเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- วงเงินประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท/ท่าน