ซื้อ ขาย ขาย เซ้งกิจการ - ตลาดขาย เซ้งกิจการ

5 ประกาศเซ้งร้านขายยา พร้อมใบอนุญาต (250,000 บาท)
ประกาศเซ้งร้านขายยา พร้อมใบอนุญาต (250,000 บาท)
3 เดือน ที่แล้ว
เขตห้วยขวาง - กรุงเทพมหานคร

250,000 บาท

7 เซ้งกิจการโรงผลิตน้ำดื่มชนาดเล็ก พร้อมสถานที่ส่ง และรถส่งน้ำ 1 คัน

660,000 บาท

4 เซ้งกิจการร้านอาหารพร้อมกิจการห้องเช่า มีคนเช่าพร้อม เก็บค่าเช่าต่อได้เลย

650,000 บาท