ซื้อ ขาย อุตสาหกรรม - ตลาดอุตสาหกรรม

1 โซเดียมโมลิบเดต, Sodium Molybdate, ปุ๋ยโมลิบดีนัม, Molybdenum Fertilizer, โซเดียมโมลิบเดท

1 บาท

1 ซิตริก แอซิด แอนไฮดรัส, Citric acid anhydrous, กรดมะนาวแอนไฮดรัส, นำเข้าและจำหน่าย

1 บาท

1 Magnesium Sulphate, แมกนีเซียมซัลเฟต, MgSO4, โทร 034854888
Magnesium Sulphate, แมกนีเซียมซัลเฟต, MgSO4, โทร 034854888
1 ปี ที่แล้ว
เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร

1 บาท

1 สเตียริกแอซิด, กรดสเตียริก, สเตียริกเอซิด, Stearic acid, Stearic acid price
สเตียริกแอซิด, กรดสเตียริก, สเตียริกเอซิด, Stearic acid, Stearic acid price
6 เดือน ที่แล้ว
เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร

1 บาท

1 เอทิลีนไกลคอล, เอททิลีนไกลคอล, Ethylene Glycol, Monoethyleneglycol,  MEG, เอ็มอีจี
เอทิลีนไกลคอล, เอททิลีนไกลคอล, Ethylene Glycol, Monoethyleneglycol, MEG, เอ็มอีจี
1 ปี ที่แล้ว
เมืองสมุทรสาคร - สมุทรสาคร

1 บาท

1 อารบิกกัม, Arabic Gum, Gum Arabic, อราบิกกัม, กัมอราบิก, อาราบิกกัม, อะราบิกกัม

1 บาท

1 Konjac powder, ผงบุก, บุกผง, ผงคอนยัค, คอนยัคผง, คอนยัก, สารสกัดจากหัวบุก

1 บาท