ซื้อ ขาย เครื่องใช้ไฟฟ้า - ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 เครื่องนวดแป้ง 1 หัวตี 40 ลิตร Si-SM40
เครื่องนวดแป้ง 1 หัวตี 40 ลิตร Si-SM40
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 เครื่องอัดไส้กรอกมือหมุน 5 ลิตร Si-FS5
เครื่องอัดไส้กรอกมือหมุน 5 ลิตร Si-FS5
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 เครื่องรีดแป้งแบบตั้งโต๊ะ Si-ST8T
เครื่องรีดแป้งแบบตั้งโต๊ะ Si-ST8T
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 เตาอบขนมไฟฟ้า 2 ชั้น 2 ถาด Si-DO22E
เตาอบขนมไฟฟ้า 2 ชั้น 2 ถาด Si-DO22E
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 เครื่องนวดแป้ง 1 หัวตี 80 ลิตร Si-SM80
เครื่องนวดแป้ง 1 หัวตี 80 ลิตร Si-SM80
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 เครื่องอัดไส้กรอกมือหมุน 15 ลิตร Si-FS15
เครื่องอัดไส้กรอกมือหมุน 15 ลิตร Si-FS15
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

2 เตาอบขนมแก๊สคอนโทรลไฟฟ้า 1 ชั้น 1 ถาด Si-DO11G
เตาอบขนมแก๊สคอนโทรลไฟฟ้า 1 ชั้น 1 ถาด Si-DO11G
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 เตาอบขนมไฟฟ้า 3 ชั้น 9 ถาด Si-DO39E
เตาอบขนมไฟฟ้า 3 ชั้น 9 ถาด Si-DO39E
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

3 เครื่องผสมอาหาร 3 หัวตี 5 ลิตร Si-MX5
เครื่องผสมอาหาร 3 หัวตี 5 ลิตร Si-MX5
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 เครื่องบดสับ 5 ลิตร Si-FC5
เครื่องบดสับ 5 ลิตร Si-FC5
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 เครื่องบดเนื้อ Si-MM32
เครื่องบดเนื้อ Si-MM32
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 เครื่องกดน้ำผลไม้ 4 โถ โถละ 9 ลิตร Si-JD9-4
เครื่องกดน้ำผลไม้ 4 โถ โถละ 9 ลิตร Si-JD9-4
8 เดือน ที่แล้ว
เขตบางเขน - กรุงเทพมหานคร

0 บาท